Voorwaarden


Voorwaarden 
De garantie op de door ons geleverde prodcuten, beperkt zich slechts tot vervanging van het product. Verzendkosten en kosten voortvloeiende uit de-/montage vallen niet onder de garantiebepalingen. 
De bigborekit is geheel van garantie uitgesloten. Ook kosten voortvloeiend uit het gebruik van de bigborekit vallen niet onder de garantie. 

Bij onderdelen waarop een ruilsysteem van toepassing is, dient u eerst deze onderdelen op te sturen. Deze worden dan door ons op bruikbaarheid gecontroleerd, waarna wij de onderdelen na aanpassing, danwel vervanging aan u zullen retouneren. U dient deze onderdelen schoon aan te leveren. Kosten voor reiniging worden in rekening gebracht.

Indien u onderdelen na ontvangst aan ons wilt retouneren, dient dit uiterlijk binnen 1 week te gebeuren. Na ontvangst van de onbeschadigde producten ontvangt u uw geld retour. Verzendkosten van en naar ons bedrijf komen altijd voor rekening van de koper.

U kunt uw producten op 2 manieren betalen. Onder rembours ( de kosten van rembours komen voor rekening van de koper). Of na volledige betaling van de door ons toegezonden factuur, waarna u de goederen krijgt toegestuurd.

Als een artikel niet beschikbaar of op voorraad is, nemen we kontakt met u op per e-mail. U kunt dan bepalen hoe u deze situatie wilt afhandelen:

* Wacht met versturen tot het onderdeel op voorraad is en verstuur dan de komplete bestelling.

* Verstuur de onderdelen die wel beschikbaar zijn en stuur de overigen later. 

* Annuleer de bestelling van het artikel dat niet op voorraad is. 

Er zijn diverse beperkingen m.b.t. gewicht, grootte en dergelijke.

Indien u goederen ontvangt die beschadigd zijn of niet aan uw wensen voldoen, dient u dat per ommegaande te melden via de e-mail info@autobouwservice.nl 


Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw

Bezoek ook onze website www.autobouwservice.nl